Strona jest własnością Rady Sołeckiej wsi Naterki.

        Naterki - wieś w dawnym komornictwie olsztyńskim, założona przez Mikolaja Kopernika 10 stycznia 1519 roku .