Rada Sołecka                                                                                                                 Naterki, 06.04.2007 r.
W Naterkach
11 – 036 Gietrzwałd

UCHWAŁA nr 1/2007
Rady Sołeckiej w Naterkach z dnia 06   kwietnia 2007 r.

§1

Rada Sołecka w Naterkach przyjmuje budżet Sołectwa na rok 2007:

DOCHODY:

·         Pozostałość z roku 2006  -               2. 426 zł.

·         Środki przydzielone na rok 2006  -  5. 216 zł.

                         RAZEM:                        7. 642zł.

 

WYDATKI:

·         Dofinansowanie inwestycji gminnych             - 800 zł.

·         Oznakowanie ulic                                            - 300 zł.

·         Utrzymanie obiektów wiejskich                      - 2. 500 zł.

-          koszenie, paliwo do kosiarki

-          farby, impregnaty

-          materiały do bieżących napraw

-          przyłącze elektryczne (tablice)

-          piach na plażę

-          nawozy

 

·       Wykonanie pomostu                             -  2. 000 zł.

·        Usługi                                                   -    800 zł.

-          naprawa sprzętu

-          wywóz śmieci

-          wykonanie ławek i stołów

 

Dofinansowanie imprez wiejskich                             -  400 zł.

Działania promocyjne                                                -  500 zł.

Rezerwa                                                                     -  342 zł.

....................................................................................................................

                                        RAZEM                             7. 642  zł.

 

§2

Upoważnia się sołtysa Naterek do realizacji wydatków budżetowych

§3

Zobowiązuje się sołtysa do złożenia sprawozdania z wykonania budżetu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.