HISTORIA MECZÓW POLSKA –NIEMCY

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wiele osób wyjeżdżało do Niemiec , aby tam zamieszkać .Tak również było z mieszkańcami Naterek i okolic. Przyjeżdżali w odwiedziny do rodzin i znajomych . Czas urlopu i wakacji sprzyjał towarzyskim spotkaniom.

Dziś już nikt nie pamięta kiedy dokładnie rozegrano pierwszy mecz, mecz o skrzynkę piwa – bardzo deficytowy wówczas towar na rynku. Był to z pewnością koniec lat osiemdziesiątych . Dokładnie zaczęto liczyć piłkarskie spotkania od 1990 roku .

Na pierwszych meczach najczęściej jedną z drużyn tworzyli kawalerowie , a drugą żonaci. Dopiero po kilku rozgrywkach Krzyś Buśko , Sokołowscy , Gems i Schulzowie doszli do wniosku , że można zagrać mecz Polska – Niemcy. I tak jest do dziś.

Pierwszymi zawodnikami po stronie polskiej byli Buśko Krzysztof i Jerzy, Jurek Konicz , Adam , Krzyś i Janusz Golks, Bogdan Gumkowski , Janusz Mazur , Antoni Schulz , Jan Niedźwiecki , Czacharowski Andrzej , Mariusz Szupica , ś.p. Darek Kozak zwany Dino . Po stronie niemieckiej grał Andrzej , Rajmund i Norbert Sokołowscy , Manfred Gems, Hubert, Antoni i Heniek Schulz , Alojzy i Waldek Borcherd , Edek Piekatz , Mirek Mońko , Marian Postrzech .

Początki nie były łatwe dla polskich zawodników .Trudności sprawiało zdobycie odpowiedniego sprzętu sportowego . Przełomowym rokiem okazał się rok 2000. Na X jubileuszowy mecz , dzięki ogromnemu zaangażowaniu Krzysztofa Buśki – wieloletniego kapitana polskiej drużyny - zawodnicy pojechali do Rietberga. W następnym roku powstało Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe “ Diament ” , którego głównym celem była organizacja meczów Polska – Niemcy w Naterkach.

Głównym koordynatorem spotkań po stronie polskiej - od wielu lat – jest prezes “ Diamentu ” Zbigniew Kukuć , zaś po stronie niemieckiej p. Schulz i p. Borcherd .

W 2005 roku drużyna Polska gościła ponownie w Rietbergu - na XV jubileuszowym meczu .
Od kilku lat te piłkarskie spotkania mają bardzo uroczystą oprawę. Gościmy Burmistrzów Rietberga i Wójta naszej gminy .

Historię meczów opracowano na podstawie przeprowdzonego wywiadu z p. Buśko w 2007 roku .